آرژنین طبیعی را کجا پیدا کنیم؟

آرژنین یا ال آرژنین یک آمینواسید است که در برخی از غذا ها مانند لبنیات، ماهی، مرغ و دیگر گوشت ها یافت می شود. این یک بلوک سازنده پروتیین می باشد. آرژنین چه کار می کند؟ نیتریک اکسید ایجاد می کند. که باعث گشاد شدن عروق و رگها در بدنن می شود و جریان خون … ادامه خواندن آرژنین طبیعی را کجا پیدا کنیم؟