باشگاه ورزشی موج

باشگاه ورزشی موج افتخار دارد با هدف سلامت، نشاط و تندرستی در خدمت جامعه باشد. هدف از این ایجاد این نام توسعه ورزش و سلامت در سطح مردم کشور عزیزمان، ایران است. امید که توان یابیم تا این رویا را بهبود یابیم. پس از سالها فعالیت حرفه ای این ایده پدید آمده است. و اعتقاد … ادامه خواندن باشگاه ورزشی موج