برای بدنسازی از کجا شروع کنیم؟

نقطه شروع برای هر فعالیتی از جمله ورزش بدنسازی اهمیت کلیدی دارد. شروع غلط می تواند به معنای آسیب دیدگی یا رها کردن ورزش باشد. هر فرد تازه کاری قطعا اطلاعات بسیاری کمی خواهد داشت و همین هم باعث مشکلات بیشتر می شود. اشتباهات در انجام حرکات، تغذیه و غیره که همه دردسر ساز بوده … ادامه خواندن برای بدنسازی از کجا شروع کنیم؟